☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności Portalu Inspekcji Weterynaryjnej- 2

Deklaracja dostępności Portalu Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Choszcznie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://piw.choszczno.ibip.pl/public/

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-11
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-05-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głucha,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż PIW Choszczno i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-27     
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-27     

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących http://piw.choszczno.ibip.pl/public/
  odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie Dariusz Raniszewski
 • E-mail: choszczno.piw@wetgiw.gov.pl
  Telefon: 957652303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Adres: 73-200 Choszczno, Malczewskiego 17/1

E-mail: choszczno.piw@wetgiw.gov.pl

Telefon: 957652303

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokalizacja budynku przy ul. Malczewskiego 17/1.
 • Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Choszcznie odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie zajmuję znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Choszcznie nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem zajmuje niewielką powierzchnię, jest ogólnodostępny.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu do urzędu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.
 • W urzędzie brak oznaczeń kontrastowych, w języku Braille´a oraz ze zwiększoną czcionką dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W urzędzie brak automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Inspekcji Weterynaryjnej w Choszcznie zawiera:

 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskami w menu głównym (biały tekst na czarnym tle, żółty tekst na czarnym tle, czarny tekst na żółtym tle)
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu na większy (2 poziomy).
Wytworzył:
Udostępnił:
Makowski Bernard
(2021-06-08 14:49:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Makowski Bernard
(2021-06-08 14:52:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 155517