☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

 

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI W INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W CHOSZCZNIE

 

 1. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
 2. Rejestr gospodarstw pozyskujących mleko surowe do skupu.
 3. Rejestr zgłoszeń dochodzeń epizootycznych w kierunku zwalczenia wścieklizny oraz   obserwacji.
 4. Rejestr zgłoszeń sztuk padłych z gatunku : bydło, owce, kozy.
 5. Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności. (dyrektywy 64/432/EWE
   i 91/68/EWG)
 6. Rejestr zezwoleń dla przewoźników wydanych zgodnie z artykułem 1a rozporządzenia 1/2005.
 7. Rejestr wydanych licencji dla kierowców konwojentów.
 8. Księga zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt.
 9. Księga zawierająca informacje o chorobach odzwierzęcych, odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania.
 10. Księga zawierająca informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.
 11. Księga zawierająca informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.
 12. Księga zawierająca informacje o wynikach monitorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 13. Księga zawierająca informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej.
 14. Rejestr zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego:

I Zakłady zatwierdzone

 1. Wykaz zakładów mięsnych zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem
  nr 853/2004
  1. Sekcji I
  2. Sekcji II
  3. Sekcji V
  4. Sekcji VI
 1. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
 1. Sekcji XI
 1. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
  1. Sekcji VIII
 1. Lista zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004

II Zakłady zarejestrowane

 1. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej
  i ograniczonej. ( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 753)
 2. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem 
  (WE) nr 852/2004r. TRANS – Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
 3. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 PSD – Punkty skupu dziczyzny.
 4. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r.
  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
 1. Wykaz przeszkolonych myśliwych.
 2. Rejestr podmiotów paszowych.
 3. Rejestr postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 4. Rejestr przesyłek przychodzących  i wychodzących
 5. Rejestr skarg i wniosków.
 6. Lista osób wyznaczonych do wykonywania czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie.
 7. Rejestr wydanych pieczęci urzędowych.
 8. Rejestr wydanych odznak i legitymacji urzędowych

 

Wytworzył:
mgr inż. Bernard Makowski
Udostępnił:
Makowski Bernard
(2012-10-26 14:20:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Makowski Bernard
(2013-02-20 19:14:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 155517